Ιούν 162022
 

Η σύνθεση του Δ.Σ μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν εχθές 15/6/22 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε είναι το εξής:
Πρόεδρος:Αγγελόπουλος Δημήτρης
Αντιπρόεδρος:Πυροβολισιανος Διονύσης
Ταμίας:Ηλίας Αναστάσιος
Γ.Γραμματεας:Καρατζά Μαρίνα
Ειδικός Γραμματέας:Κατσώνης Ιωάννης
Μέλος: Πανόπουλος Νικόλαος
Μέλος: Μακρή Αγλαΐα