Μάι 312022
 


ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ          ATHLETIC CLUB
      Σ Π Ο Ρ Τ Ι Γ Κ                    S P O R T I N G

ΗΛΙΑ ΖΕΡΒΟΥ 89 – 111 44 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210.22.83.273 – 210.21.14.537 FAX 210.21.14.538
89, ELIA ZERVOU STR -111 44 ATHENS GREECE TEL.+30210.22.83.273 – 21.14.537 FAX 21.14.538

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των μελών του Αθλητικού Ομίλου με την επωνυμία Αθλητικός Όμιλος ΣΠΟΡΤΙΓΚ που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ηλία Ζερβού 89 και εκπροσωπείται νόμιμα σε:
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Ομίλου ΣΠΟΡΤΙΓΚ που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του την Δευτέρα στις 30/5/2022, και σύμφωνα με το καταστατικό άρθρο 8 παράγραφος 2 και άρθρο 9 καλούνται όλα τα μέλη του Ομίλου σε Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία του Ομίλου στην Αθήνα ,οδός Ηλία Ζερβού 89 την Τετάρτη 15/06/2022 και ώρα 16:30.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα 18:30 στον ίδιο χώρο, ανεξάρτητα αριθμού παρευρισκόμενων μελών μας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
• Εκλογή προέδρου και γενικού γραμματέως της Συνέλευσης
• Έκθεση πεπραγμένων και απολογισμός του Δ.Σ
• Οικονομικός απολογισμός από 1/1/22 έως 31/5/22
• Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής από 1/1/22 έως 31/5/22
• Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου πάσης ευθύνης
• Αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ                                                Μ.ΚΑΡΑΤΖΑ