Ιούν 182021
 

                                                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

    Των μελών του Αθλητικού Ομίλου με την επωνυμία Αθλητικός Όμιλος ΣΠΟΡΤΙΓΚ που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ηλία Ζερβού 89 και εκπροσωπείται νόμιμα σε:

                                                                         ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

    Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Ομίλου Σπόρτιγκ  που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του στις 18/6/2021, και σύμφωνα με το καταστατικό άρθρο 8 παράγραφος 2 και άρθρο 9 καλούνται όλα τα μέλη του Ομίλου σε Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία του Ομίλου στην Αθήνα ,οδός Ηλία Ζερβού 89 την Τετάρτη 30/6/2021 και ώρα 16:00.

    Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα 18:00 στον ίδιο χώρο, ανεξάρτητα αριθμού παρευρισκόμενων μελών μας.

Μέτρα για covid-19:

Για την καλύτερη και πιο ασφαλή οργάνωση της Γενικής Συνέλευσης τα μέλη του Συλλόγου για να πάρουν μέρος σε αυτή θα πρέπει μέχρι την Δευτέρα 28/6/21:

Α) Να έχουν εξοφλήσει την ετήσια συνδρομή μέλους (ταμειακά ενήμεροι)

Β) Να δηλώσουν την συμμετοχή τους για την Γ.Σ στην γραμματεία του Συλλόγου (τηλ.επικοιν.210-2114537 και ώρες 17:30 με 20:30)

Στη Γενική Συνέλευση θα παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα βάση της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  • Εκλογή προέδρου και γενικού γραμματέως της Συνέλευσης
  • Έκθεση πεπραγμένων και απολογισμός του Δ.Σ
  • Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής
  • Οικονομικός απολογισμός
  • Προϋπολογισμός

 

 

 Ο   Πρόεδρος                                     Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ                             Μ.ΚΑΡΑΤΖΑ