Ιούν 102020
 

                                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των μελών του Αθλητικού Ομίλου με την επωνυμία Αθλητικός Όμιλος ΣΠΟΡΤΙΓΚ που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ηλία Ζερβού 89 και εκπροσωπείται νόμιμα σε:

                 ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Ομίλου ΣΠΟΡΤΙΓΚ που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του στις 10/6/2020, και σύμφωνα με το καταστατικό άρθρο 8 παράγραφος 2 και άρθρο 9 καλούνται όλα τα μέλη σε Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία του Ομίλου στην Αθήνα ,οδός Ηλία Ζερβού 89 την Δευτέρα 29/06/2020 και ώρα 16:00.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα 18:00 στον ίδιο χώρο, ανεξάρτητα αριθμού παρευρισκόμενων μελών μας.


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
• Έκθεση πεπραγμένων και απολογισμός του Δ.Σ
• Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής
• Οικονομικός απολογισμός
• Διάφορα

Ο Πρόεδρος                                                  Η Γ.Γραμματέας
Δ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ                                      Μ.ΚΑΡΑΤΖΑ