Ιούν 012017
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μελών του Αθλητικού Ομίλου με την επωνυμία Αθλητικός Όμιλος ΣΠΟΡΤΙΓΚ που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ηλία Ζερβού 89 και εκπροσωπείται νόμιμα σε : 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Ομίλου ΣΠΟΡΤΙΓΚ που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του στις 19/5/2017, και σύμφωνα με το καταστατικό άρθρο 8 παράγραφος 2 καλούνται όλα τα μέλη του Ομίλου σε Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία του Ομίλου στην Αθήνα, Ηλία Ζερβού 89,την Παρασκευή  09/06/2017 και ώρα 14:00.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 την ίδια  ημερομηνία και ώρα 18:00μ.μ στον ίδιο χώρο, ανεξάρτητα αριθμού παρευρισκόμενων μελών μας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1)    Εκλογή προέδρου και γενικού γραμματέως της Συνέλευσης

2)    Έκθεση πεπραγμένων και απολογισμός του Δ.Σ (οικονομικά –διοικητικά)

3)    Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής

4)    Διάφορα

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  Κ.ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ                            Δ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ