Μάι 242011
 

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του καταστατικού του Ομίλου μας ,το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη
σύγκλιση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί στο επί της οδού Ηλία Ζερβού 89 οίκημα του Α.Ο ΣΠΟΡΤΙΓΚ στις 28 Μαΐου 2011 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:30 μ.μ. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 30 Μαΐου ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ στον ίδιο χώρο με οποιονδήποτε αριθμό παρευρισκόμένων μελών.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέως της Γενικής Συνέλευσης.
2. Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Ενημέρωση για τη σημερινή κατάσταση του συλλόγου
4. Διάφορα

Η παρουσία όλων των μελών του Συλλόγου είναι απαραίτητη για τη λήψη απόφασης για το μέλλον του Σωματείου.

 Leave a Reply

(required)

(required)