Πρόγραμμα Τζούντο 2021-2022

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΖΟΥΝΤΟ 2021-2022

ΤΡΙΤΗ

16:10-17:00 BABY JUDO

(3-6 AGE )

17:10-18:00 JUNIOR JUDO

(6-8 AGE )

18:10-19:00 JUDO ACADEMY

( 8-10 AGE )

19:10-20:00 PRE-COMPETITIVE JUDO

( 10-12 AGE )

20:10-21:00 COMPETITIVE JUDO

( 12-15 AGE )

ΠΕΜΠΤΗ

16:10-17:00 BABY JUDO

(3-6 AGE )

17:10-18:00 JUNIOR JUDO

(6-8 AGE )

18:10-19:00 JUDO ACADEMY

( 8-10 AGE )

19:10-20:00 PRE-COMPETITIVE JUDO

( 10-12 AGE )

20:10-21:00 COMPETITIVE JUDO

( 12-15 AGE )

ΣΑΒΒΑΤΟ

09:10-10:00 BABY JUDO

(3-6 AGE )

09:10-10:00 JUNIOR JUDO

(6-8 AGE )

10:10-11:00 JUDO ACADEMY

( 8-10 AGE )

11:10-12:00 PRE-COMPETITIVE JUDO

( 10-12 AGE )

12:10-13:00 COMPETITIVE JUDO

( 12-15 AGE )