Πρόγραμμα Τζούντο 2020-2021

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΖΟΥΝΤΟ 2020-2021

ΤΡΙΤΗ
17:00-18:00 BABY JUDO (3-5 AGE)
18:00-19:00 KIDS JUDO(5-7 AGE)
19:00-20:00 JUNIOR JUDO( 7-9 AGE)
20:00-21:00 JUDO TEENAGERS (10-16 AGE)
21:00-22:00 HOBBY CLASS JUDO (18PLUS)

ΠΕΜΠΤΗ
17:00-18:00 BABY JUDO (3-5 AGE)
18:00-19:00 KIDS JUDO(5-7 AGE)
19:00-20:00 JUNIOR JUDO( 7-9 AGE)
20:00-21:00 JUDO TEENAGERS (10-16 AGE)
21:00-22:00 HOBBY CLASS JUDO (18PLUS)

ΣΑΒΒΑΤΟ
10:00-11:00 BABY JUDO (3-5 AGE)
11:00-12:00 KIDS JUDO(5-7 AGE)
12:00-13:00 JUNIOR JUDO( 7-9 AGE)
13:00-14:00 JUDO TEENAGERS (10-16 AGE)
14:00-15:00 HOBBY CLASS JUDO (18PLUS)