Πρόγραμμα Τζούντο

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΖΟΥΝΤΟ 2019-2020

ΔΕΥΤΕΡΑ 
16:00-17:00 ΒΑΒΥ JUDO (-5 AGE)

ΤΡΙΤΗ 
16:00-17:00 KIDS JUDO (5-7 AGE )
17:00-18:00 JUNIOR JUDO (8-9 AGE )
18:00-19:00 JUDO ACADEMY ( 10-11 AGE )
19:00-20:00 JUDO TEENAGERS  ( 12-15 AGE )
20:00-21:00 HOBBY CLASS JUDO ( + 16 AGE )

ΤΕΤΑΡΤΗ
16:00-17:00 ΒΑΒΥ JUDO (-5 AGE)

ΠΕΜΠΤΗ
16:00-17:00 KIDS JUDO (5-7 AGE )
17:00-18:00 JUNIOR JUDO (8-9 AGE )
18:00-19:00 JUDO ACADEMY ( 10-11 AGE )
19:00-20:00 JUDO TEENAGERS  ( 12-15 AGE )
20:00-21:00 HOBBY CLASS JUDO ( + 16 AGE )

ΣΑΒΒΑΤΟ
10:00-11:00 ΒΑΒΥ + KIDS JUDO (5-7 AGE )
11:00-12:00 JUNIOR JUDO (8-9 AGE )
12:00-13:30 JUDO ACADEMY+TEENAGERS ( 10-11 AGE ) + (12-15 AGE )
13:30-14:30 HOBBY CLASS JUDO ( + 16 AGE )

 
 
 
Οι  πληρωμές θα γίνονται  αυστηρά μέχρι τις 5 του εκάστοτε μήνα.
Χωρίς την κάρτα τους οι αθλητές δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν την προπόνηση.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΑΤΡΟΥ