Πρόγραμμα ρυθμικής

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ 2022-2023

Ηλικίες 3 έως 5 ετών 

ΔΕΥΤΕΡΑ : 17:00-18:00
ΤΕΤΑΡΤΗ : 17:00-18:00                       
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ :17:00-18:00

Ηλικίες 5 έως 7 ετών 

ΔΕΥΤΕΡΑ : 18:00-19:00 
ΤΕΤΑΡΤΗ : 18:00-19:00                       
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ :18:00-19:00

Ηλικίες 7 έως 9 ετών 

ΔΕΥΤΕΡΑ : 19:00-20:00                        
ΤΕΤΑΡΤΗ : 19:00-20:00                       
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ :19:00-20:00

Ηλικίες 9 έως 14 ετών 

ΔΕΥΤΕΡΑ : 20:00-21:00
ΤΕΤΑΡΤΗ : 20:00-21:00                       
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ :20:00-21:00

 
Ολοι οι αθλητές θα πρέπει να καταβάλουν τα δίδακτρα αυστηρά μέχρι τις 5 του κάθε μήνα!
Τέλος για τους μήνες Μάϊο και Ιούνιο τα δίδακτρα θα προκαταβάλονται μέχρι τις 10 Μαϊου.
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ : ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ