Πρόγραμμα ρυθμικής 2024-2025

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ 2024-2025

Ηλικίες 4 έως 6 ετών 

ΔΕΥΤΕΡΑ : 17:00-18:00
ΤΕΤΑΡΤΗ : 17:00-18:00                       
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ :17:00-18:00

Ηλικίες 6 έως 8ετών 

ΔΕΥΤΕΡΑ : 18:00-19:00 
ΤΕΤΑΡΤΗ : 18:00-19:00                       
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ :18:00-19:00

Ηλικίες 8 έως 10 ετών 

ΔΕΥΤΕΡΑ : 19:00-20:00                        
ΤΕΤΑΡΤΗ : 19:00-20:00                       
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ :19:00-20:00

Ηλικίες 10 έως 16 ετών 

ΔΕΥΤΕΡΑ : 20:00-21:00
ΤΕΤΑΡΤΗ : 20:00-21:00                       
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ :20:00-21:00

 
Ολοι οι αθλητές θα πρέπει να καταβάλουν τα δίδακτρα αυστηρά μέχρι τις 10 του κάθε μήνα!
Τέλος για τους μήνες Μάϊο και Ιούνιο τα δίδακτρα θα προκαταβάλλονται μέχρι τις 10 Μάϊου.
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΣΤΑ 30ΕΥΡΩ
ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 10ΕΥΡΩ
ΚΟΣΤΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΤΑ 50 ΕΥΡΩ
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ : ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ