Πρόγραμμα ρυθμικής

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ 2019-2020

ΔΕΥΤΕΡΑ : 17:00-18:00
ΤΕΤΑΡΤΗ : 17:00-18:00                       ΗΛΙΚΙΕΣ 3 ΕΩΣ 5 ΕΤΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ :17:00-18:00

ΔΕΥΤΕΡΑ : 18:00-19:00 
ΤΕΤΑΡΤΗ : 18:00-19:00                       ΗΛΙΚΙΕΣ 5 ΕΩΣ 7 ΕΤΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ :18:00-19:00

ΔΕΥΤΕΡΑ : 19:00-20:00                        
ΤΕΤΑΡΤΗ : 19:00-20:00                       ΗΛΙΚΙΕΣ 7 ΕΩΣ 9 ΕΤΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ :19:00-20:00

ΔΕΥΤΕΡΑ : 20:00-21:00
ΤΕΤΑΡΤΗ : 20:00-21:00                       ΗΛΙΚΙΕΣ 9 ΕΩΣ 14 ΕΤΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ :20:00-21:00

 
Ολοι οι αθλητές θα πρέπει να καταβάλουν τα δίδακτρα αυστηρά μέχρι τις 5 του κάθε μήνα!
Οι αθλητές θα πρέπει σε κάθε μάθημα να έχουν τη κάρτα τους για να μπορούν να το παρακολουθήσουν.
Τέλος για τους μήνες Μάϊο και Ιούνιο τα δίδακτρα θα προκαταβάλονται μέχρι τις 10 Μαϊου.
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ : ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΑΤΡΟΥ