Πρόγραμμα ρυθμικής

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ  Α.Ο ΣΠΟΡΤΙΓΚ  2018-2019
ΗΛΙΚΙΕΣ 3 ΕΩΣ 5 ΕΤΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ : 17:00-18:00
ΤΕΤΑΡΤΗ : 17:00-18:00                       
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ :17:00-18:00
ΗΛΙΚΙΕΣ 5 ΕΩΣ 7 ΕΤΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ : 18:00-19:00 
ΤΕΤΑΡΤΗ : 18:00-19:00                       
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ :18:00-19:00
ΗΛΙΚΙΕΣ 8 ΕΩΣ 9 ΕΤΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ : 19:00-20:00                        
ΤΕΤΑΡΤΗ : 19:00-20:00                       
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ :19:00-20:00
ΗΛΙΚΙΕΣ 10 ΕΩΣ 15 ΕΤΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ : 20:00-21:00
ΤΕΤΑΡΤΗ : 20:00-21:00                       
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ :20:00-21:00

 

 
Ολοι οι αθλητές θα πρέπει να καταβάλουν τα δίδακτρα αυστηρά μέχρι τις 5 του κάθε μήνα!
Οι αθλητές θα πρέπει σε κάθε μάθημα να έχουν τη κάρτα τους για να μπορούν να το παρακολουθήσουν.
Τέλος για τους μήνες Μάϊο και Ιούνιο τα δίδακτρα θα προκαταβάλονται μέχρι τις 10 Μαϊου.
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ : ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΑΤΡΟΥ