Πρόγραμμα ρυθμικής 2023-2024

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ 2023-2024

Ηλικίες 4 έως 6 ετών 

ΔΕΥΤΕΡΑ : 17:00-18:00
ΤΕΤΑΡΤΗ : 17:00-18:00                       
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ :17:00-18:00

Ηλικίες 6 έως 8ετών 

ΔΕΥΤΕΡΑ : 18:00-19:00 
ΤΕΤΑΡΤΗ : 18:00-19:00                       
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ :18:00-19:00

Ηλικίες 8 έως 10 ετών 

ΔΕΥΤΕΡΑ : 19:00-20:00                        
ΤΕΤΑΡΤΗ : 19:00-20:00                       
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ :19:00-20:00

Ηλικίες 10 έως 16 ετών 

ΔΕΥΤΕΡΑ : 20:00-21:00
ΤΕΤΑΡΤΗ : 20:00-21:00                       
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ :20:00-21:00

 
Ολοι οι αθλητές θα πρέπει να καταβάλουν τα δίδακτρα αυστηρά μέχρι τις 5 του κάθε μήνα!
Τέλος για τους μήνες Μάϊο και Ιούνιο τα δίδακτρα θα προκαταβάλονται μέχρι τις 10 Μαϊου.
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ : ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ