ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ 2023-2024

 

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 2014-2016

ΤΡΙΤΗ: 17:00-18:00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 10:00-11:00
ΚΥΡΙΑΚΗ: 10:00-11:00

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 2012-2013

ΤΡΙΤΗ: 16:00-17:00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 11:00-12:00
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:00-12:00

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 2010-2011

ΤΡΙΤΗ 18:00-19:00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 09:00-10:00
ΚΥΡΙΑΚΗ: 09:00-10:00

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 2009 (ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ)

ΔΕΥΤΕΡΑ: 16:00-17:00
ΠΕΜΠΤΗ: 16:00-17:00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 13:00-14:00

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2012-2015

ΣΑΒΒΑΤΟ : 12:00-13:00
ΚΥΡΙΑΚΗ: 12:00-13:00